Title: Electro - optical monitoring of trisodium citrate applicable in haemodialysis
Other Titles: Elektro – optický monitoring citrátu sodného aplikovatelného v hemodialýze
Authors: Vavrinský, Erik
Svobodová, Helena
Mikolášek., Miroslav
Tvarožek, Vladimír
Kováč, Jaroslav
Šutta, Pavol
Matejovic, M.
Sedlak, S.
Kopáni, Martin
Zavodnik, Tomas
Donoval, Martin
Citation: VAVRINSKÝ, E., SVOBODOVÁ, H., MIKOLÁŠEK., M., TVAROŽEK, V., KOVÁČ, J., ŠUTTA, P., MATEJOVIC, M., SEDLAK, S., KOPÁNI, M., ZAVODNIK, T., DONOVAL, M. Electro - optical monitoring of trisodium citrate applicable in haemodialysis. In ASDAM 2018 - Proceedings: 12th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. Smolenice: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. s. nestránkováno. ISBN 978-1-5386-7488-8.
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85059979548
http://hdl.handle.net/11025/31207
ISBN: 978-1-5386-7488-8
Keywords: Citrát sodný;hemodialýza
Keywords in different language: Tri-sodium citrate;haemodialysis
Abstract: V této práci se popisují naše počáteční experimenty ve vývoji „on-line“ senzoru na monitoring koncentrace citrátu sodného (Na3C6H2O7) v mimo mozkovém proudění krve v průběhu hemodialýzy. Přesný a rychlý monitoring by umožnil regulaci koncentrace citrátu a návrat do krevního řečiště těla v jeho původních hodnotách, tím pacienta významně méně zatíženého než v přítomnosti. Nedávno jsme se soustředili na stanovení koncentrace měřením elektrické impedance a odrazivosti ve zkoumané krvi. Našim cílem je zkoumat trendy vlivu těchto signálů na koncentraci a vyvinout vhodnou metodiku, která může být použita později v senzorech. Částečně začínáme pracovat také na citlivosti metodiky, přičemž bychom rádi výpočtem dosáhli ekvivalentní elektrický model řešení. To je založeno na elektrochemickém dvouvrstvém modelu a korespondenci s Cole-Cole grafy
Abstract in different language: In this paper, we describe our initial steps in the development of online sensor to monitor the tri-sodium citrate concentration in extra-cerebral blood flow during haemodialysis. Accurate and fast monitoring would allow the regulation of the concentration of citrate returning to the human bloodstream to its original values, thereby, making the patient significantly less burdened than at present. In the early stages, we focused on the determination of concentration by measuring of electrical impedance and reflection in the collected blood. Our aim is to study the trends of influencing these signals by concentration and to develop a suitable methodology that can be used later in the sensor. In part, we begin working on the selectivity of the methodology that we would like to achieve by calculating the equivalent electrical model of the solution. It is based on the electrochemical double layer model and the corresponding Cole-Cole graphs.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sutta_ASDAM 2018.pdf249,4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD