Články / Articles (KPO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 17 z 17
Novotný, Jiří
Je normotvorba Unie na úseku střelných zbraní vedlejším projevem (státního) protekcionismu?

On 17 May 2017, Directive (EU) 2017/853 of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons was adopted. The paper presents the basic legal context of this standard with regard to ...

Grmelová, Nicole , Zahradníková, Radka
Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic

A recent prime - time TV debate on the living conditions of laying hens in Czech farms broadcast by a public nationwide television channel revived a broader discussion of the concept of corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a concept whereby companies ...

Psutka, Jindřich
Setkání kateder občanského práva a konference Aktuální výzvy soukromého práva

Buriánová, Pavla
Úskalí moderačního práva soudu ve vztahu ke snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty

The subject of the article is to provide basic information on the possibility of reducing the contractual penalty by the court.

Pulkrábek, Zdeněk
Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď - anebo

The article deals with a court´s duty to point out possible different legal qualification. In the example of development of this duty in Germany, Austria and pre-war Czechoslovakia it demostrates recent czech approach as outdated. Its basic problem is an extreme assumption the cour...

Pulkrábek, Zdeněk
Obsah odpůrčího nároku podle občanského zákoníku

The article presents three basic theories of the fraudulent conveyance claim. Thereafter it argues against the concept of „relative ineffectiveness“ of fraudulent legal act. This concept is derived from the oldest theory and is still embedded in czech legal thinking. The article also&#x...

Fischerová, Eliška
Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce

The Labour Code is also focused on employee privacy protection in the labour-law relationships. The submitted paper deals with the general basis of employee privacy protection and the relevant legal regulation contained in sec. 316 of the Labour Code. The attention is paid to ...

Pauly, Jan
K základním otázkám tzv. sportovního práva

Sports law (as a complex of real legal rules) should not be considered as a separate branch of law; neither in the Czech Republic, and most probably not in general either. Nevertheless, it is useful to acknowledge its existence (and its notion) both in the area of researc...

Hurdík, Jan
Prolínání kategorií základních (ústavních) práv a zásad soukromého práva

This paper is focused on the implications of the process which takes place both at the EU level and at the national level of EU Member States, which is generally called as constitutionalization of private law, respectively as horizontal impact of fundamental rights, res...

Pulkrábek, Zdeněk
Zásada úspěchu - "novinky" v rozhodování o nákladech řízení

The article gives an information about Supreme Court´s attitudes to a proceeding costs compensation, contained in his last years´ decisions. By means of it article demonstrates importance of the principle "loser pays".

Lavický, Petr , Winterová, Alena , Dobrovolná, Eva , Dvořák, Bohumil , Pulkrábek, Zdeněk
Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie

The article summarizes draft Code of civil procedure. Particularly it focuses on attorney´s postition in the draft.

Pauly, Jan
K základním otázkám tzv. sportovního práva

Sports law (as a complex of real legal rules) should not be considered as a separate branch of law; neither in the Czech Republic, and most probably not in general either. Nevertheless, it is useful to acknowledge its existence (and its notion) both in the area of&#x...

Dostál, Ondřej
Možnosti a limity správy svěřenského fondu z pohledu jeho zakladatele

The paper provides a brief thought about certain aspects of administrating a trust, as a new concept introduced by Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, within the recodification of Czech private law, specifically frome the viewpoint of its founder.

Vrba, Vojtěch
Společná havárie a její středověký právní život v Baltském moři

The paper discusses development and fundamental elements of general average principle. While its origins are nowadays agreed upon being set thoroughly in ancient era of Roman law, there surely is a significant development of accesoric relations that were incorporated in the principle it...

Hobl, Jaroslav
Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení

The article deals with the problem of finding the child's opinion and wishes in court proceedings. In particular, the author deals with an analysis of the Constitutional Court's judgement, which has frequently been devoted to this topic. In its decision-making practice, the Cons...

Burešová, Kateřina
Uložení zákazu plnění smlouvy

The aim of the paper is to analyze the specific procedural defense of the tenderer, resp. potential supplier in the public procurement process. This is related to the presumption of the competitor that the contracting authority has entered into a contract for performance with ...

Fischerová, Eliška
Obchodní korporace a jejich skutečný majitel

The submitted paper deals with a new duty of the business corporations to hold current information on their beneficial owners and to register the beneficial owners in a new evidence. The paper also analyses the relevant AML regulation in Slovakia and describes the future chang...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 17 z 17