Title: Několik poznámek k ustálenosti odborné terminologie na příkladu francouzštiny a češtiny
Authors: Honová, Zuzana
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 18-26.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31232
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: odborná terminologie;čeština;francouzština;jazyková variabilita
Keywords in different language: professional terminology;Czech language;French language;language variability
Abstract: Přestože odborná slovní zásoba představuje velmi stabilní součást spisovného jazyka, nelze ustálenost terminologie chápat jako absolutní neměnnost termínů. Odborný jazyk se chová stejně jako běžný jazyk, reaguje na společenské potřeby a v průběhu času se vyvíjí. Varianty odborných termínů můžeme ve francouzské a české odborné terminologii konstatovat na úrovni diatopické, diastratické i diachronické, přičemž výrazné rozdíly spatřujeme u terminologie přírodovědných a technických oborů na straně jedné a u společenských oborů na straně druhé. Zatímco u terminologie přírodních věd dochází s ohledem na normalizační činnost k terminologickým změnám spíše výjimečně, u oborů vázaných na společenskou realitu, jako je právo, je variabilita termínů běžným jevem.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Honova.pdfPlný text332,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.