Název: K nákupu dárek zdarma aneb Jak se daří pleonasmům nejen v odborné francouzštině
Autoři: Kolaříková, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 27-38.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31233
ISBN: 978-80-261-0834-4
Klíčová slova: pleonasmy;francouzština;jazykové korpusy;srovnávací lingvistika
Klíčová slova v dalším jazyce: pleonasms;French language;linguistic corpora;comparative linguistics
Abstrakt: Na internetu najdeme k pleonasmům řadu komentářů, v nichž například zastánci superlativu nejoptimálnější argumentují tím, že nejoptimálnější z několika možností je ta, která je nejblíž k optimu, ale nemusí být ještě optimální, a proto může být jeho použití v určitém významu správné. Tyto polemiky se často vedou na různých diskusních fórech (,forum de discussion‘). Ale i v případě tohoto výrazu se jedná jen o další pleonasmus, neboť již ve starověkém Římě bylo fórum místo, kde se lidé scházeli a diskutovali spolu, a proto můžeme slovo diskuse (,discussion‘) považovat za nadbytečné. Ve zkoumaném korpusu však mělo sousloví forum de discussion poměrně velké zastoupení, neboť se zde vyskytovalo 525krát. Jeho frekvenci výskytu jsme porovnali i s výskytem českého ekvivalentu v korpusu Syn V6. Zaznamenali jsme zde 10 095 výskytů s pravopisnou podobou diskusní fórum a 752 výskytů ve variantě diskuzní fórum. Je ale na místě připomenout, že pleonasmus nemusí být nutně chybou, existují pleonasmy lexikalizované a stylisticky přijatelné. Použití pleonasmů je také třeba posuzovat na základě kontextu, podle toho, co nám chce autor výroku sdělit. I výraz „Slyšel jsem to na vlastní uši“ (,Je l’ai entendu de mes propres yeux‘) může mít své opodstatnění, jestliže nám chce mluvčí například sdělit, že naštěstí ještě nemá naslouchadlo či jiný přístroj sloužící ke zlepšení sluchu.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Profilingua 2018
Články / Articles (KRO)
Profilingua 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kolarikova.pdfPlný text352,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.