Title: K nákupu dárek zdarma aneb Jak se daří pleonasmům nejen v odborné francouzštině
Authors: Kolaříková, Dagmar
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 27-38.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31233
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: pleonasmy;francouzština;jazykové korpusy;srovnávací lingvistika
Keywords in different language: pleonasms;French language;linguistic corpora;comparative linguistics
Abstract: Na internetu najdeme k pleonasmům řadu komentářů, v nichž například zastánci superlativu nejoptimálnější argumentují tím, že nejoptimálnější z několika možností je ta, která je nejblíž k optimu, ale nemusí být ještě optimální, a proto může být jeho použití v určitém významu správné. Tyto polemiky se často vedou na různých diskusních fórech (,forum de discussion‘). Ale i v případě tohoto výrazu se jedná jen o další pleonasmus, neboť již ve starověkém Římě bylo fórum místo, kde se lidé scházeli a diskutovali spolu, a proto můžeme slovo diskuse (,discussion‘) považovat za nadbytečné. Ve zkoumaném korpusu však mělo sousloví forum de discussion poměrně velké zastoupení, neboť se zde vyskytovalo 525krát. Jeho frekvenci výskytu jsme porovnali i s výskytem českého ekvivalentu v korpusu Syn V6. Zaznamenali jsme zde 10 095 výskytů s pravopisnou podobou diskusní fórum a 752 výskytů ve variantě diskuzní fórum. Je ale na místě připomenout, že pleonasmus nemusí být nutně chybou, existují pleonasmy lexikalizované a stylisticky přijatelné. Použití pleonasmů je také třeba posuzovat na základě kontextu, podle toho, co nám chce autor výroku sdělit. I výraz „Slyšel jsem to na vlastní uši“ (,Je l’ai entendu de mes propres yeux‘) může mít své opodstatnění, jestliže nám chce mluvčí například sdělit, že naštěstí ještě nemá naslouchadlo či jiný přístroj sloužící ke zlepšení sluchu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Články / Articles (KRO)
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolarikova.pdfPlný text352,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.