Title: Analýza užití anglických předložek v pracích studentů oboru Cizí jazyky pro komerční praxi
Authors: Dejmalová, Lenka
Raisová, Eva
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 114-128.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31239
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: předložky;angličtina;jazyková analýza
Keywords in different language: prepositions;English language;language analysis
Abstract: Předložky patří mezi část anglické gramatiky, která činí řadě českých studentů i s pokročilou znalostí anglického jazyka problémy. V našem příspěvku představíme výsledky průzkumu mezi studenty bakalářského studijního oboru Cizí jazyky pro komerční praxi v oblasti užívání jednoduchých i víceslovných předložek. Pozornost je věnována studentům prvního a posledního ročníku, jejichž jazykové znalosti jsou dále prohlubovány v rámci kurzů Morfosyntax anglického jazyka a Překlad v komerční praxi.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dejmalova.pdfPlný text491,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.