Články / Articles (KPD) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 26
Vintrová, Martina
Kanonická ustanovení ohledně sexuálního zneužívání nezletilých v historii latinské církve

Vintrová, Martina
Absolutione pluribus una simul. Historie a praxe tzv. společného rozhřešení

The article deals with the origin, the development of relevant regulation and today’s legislation of this extraordinary method of absolution, i.e. granting absolution to several penitents at once without prior individual confession, in the form of collective absolution, and pastoral comments ...

Hrdina, Antonín
Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného

In his article, the autor comments on the fundamental changes introduced to the canon substantive criminal law by the Apostolic Constitution of Pope Francis Pascite gregem Dei of 23rd May 2021. After the reform of the matrimonial legal process in 2015, this is the second ...

Hrdina, Antonín
Neostrý pojem Augustinovy Řehole

In his article, the autor gives a brief classification of various texts of religious rules, which are usually associated with autorship of St. Aurelius Augustinus. The aim of the article is mainly to classify and explain the individual titles of these texts (Ordo monasterii, P...

Hrdina, Antonín
Méně známé téma: řeholní kanovnice

In his article, the autor recapitulates the history of the institution of religious canonesses and outlines their canonical position in canon law in effect – both general and particular (in the so-called own law – ius proprium). Finally, he mentions the restoration of the only...

Balík, Stanislav
Tragický příběh advokáta Samuela Nagla

The article deals with a tragic fate of an attorney Samuel Nagel who committed suicide in August 1887. The young and promising lawyer who became rich by advantageous marriage and by inheritance from his mother and aunt didn’t treat these assets properly. The desire to mul...

Hrdina, Antonín
Katechismus římsko-katolického církevního práva (Nad jednou právní památkou)

In his article, the author focusses on the legal handbook of the former bishop of Paderborn Konrad Martin „Catechism of Roman Catholic Church Law“ (1875). Bishop Martin defends (in the middle of Bismarcks´Germany) the thesis about the inalienable rigt of the church to its own&...

Dostalík, Petr , Kočnar, Šimon
Postavení zástavního věřitele v nové české právní úpravě: detence nebo držba?

The article deals with the issue of distinguishing between detention and possession in Czech private law. For Czechoslovak law, the blurring of the difference between possession and detention has been typical for the last 50 years. For example, the possessor and the detentor are&#x...

Hrdina, Antonín
Římské právo a kanonické právo

The article deals with the relationship and interaction of Roman and canon law. The first part (Introduction to Roman Law) describes the developmental stages of Roman law and its "second life" (the process of its reception). The second part (Roman Law and the Law of&...

Adamová, Adamová , Lojek, Antonín
O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku: (šporkovská a kukská miscellanea)

Balík, Stanislav
100. výročí vzniku Československa. Kolektiv autorů. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2020, 153 s. Klatovy v prostoru a čase, 14. SBN 978-80-907785 1-1

Černý, Miroslav
Právník a básník Cinus z Pistoie

Article named „Jurist and Cino da Pistoia or from times of glossators to commentators" deals with the transition from times of first medieval reception school Of Roman law (legal school of glossators) to the following period of legal school ofcommentators. The article shows th...

Valeš, Václav
Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia

The article describes the restitution process that took place after 1945 in Czechoslovakia in relation to the property occupied in 1939-1945 in the Protectorate of Bohemia and Moravia for the creation of German military exercise areas. They were supposed to be used for the Ger...

Krtková, Petra
Peter Brezina, Antonín Lojek (eds.) Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, 431 s. ISBN 978-80-261-0936-5

Dostalík, Petr , Kočnar, Šimon
Římsko-právní kořeny kodexu kanonického práva (CIC 1983)

The article deals with the influence of Roman law on the canon law, as it is regulated in CIC 1983. The principle of ecclesia semper vivit lege Romana, according to the author of the article, is a proclamation rather than an expression of the current state. It e...

Rohlíková, Lucie
Moving forward in flexible learning: the case of the University of West Bohemia in the Czech Republic

Hořejší, Petr , Vyšata, Jiří , Rohlíková, Lucie , Polcar, Jiří , Gregor, Michal
Serious games in mechanical engineering education

Lojek, Antonín
Die böhmische Konföderation von 1619 und ihre Erweiterung um die österreichischen evangelischen Stände

Knoll, Vilém , Vostrá, Zuzana
Česko-slovenské kolo soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti v Plzni

Valeš, Václav
Mnichovská dohoda z roku 1619

This article describes the origin, content and consequences of the treaty of Munich of 8th October 1619. This treaty was concluded between Holy Roman Emperor Ferdinand II and the Bavarian Duke Maximilian I. Under this agreement, Bavaria helped reactivatethe Catholic League, which provid...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 26