Title: Slava Ukrajini, herojam slava! Ukrajinská povstalecká armáda z pohledu ukrajinských povstalců a obyvatel Rivnenské oblasti
Other Titles: Slava Ukrayini, heroyam slava! Ukrainian Insurgent Army from View of Ukrainian Insurgents and Inhabitants of Rivne Area
Authors: Jirka, Luděk
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2018, roč. 8, č. 1, s. 5-21.
Issue Date: 2018
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/12/Memo_2018_2_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31300
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Ukrajinská povstalecká armáda;pamětníci;ukrajinská perspektiva;integrální nacionalismus;narace
Keywords in different language: Ukrainian Insurgent Army;survivors;Ukrainian perspective;integral nationalism;narratives
Abstract: Ukrajinská povstalecká armáda je tradičně dehonestována za podporu nacistického režimu. Častým úskalím tohoto přístupu však zůstává, že se nedostává pozornosti ukrajinské perspektivě, tedy přímým narátorům (veteránům a spolupracovníkům Ukrajinské povstalecké armády), ale obecně i perspektivě ukrajinské společnosti. Pro ukrajinský diskurz je důležitým referenčním bodem sovětský režim na západní Ukrajině v letech 1939-1941, který je velice negativně vnímán a od toho se odvíjí hodnocení nacistického režimu. Právě tento pohled, který vyplývá z autochtonního uvažování, by při analýze ukrajinského nacionalismu neměl být marginalizován.
Abstract in different language: The Ukrainian insurgent army is traditionally seen as supportive of the Nazi regime. This approach is, however, problematic because attention is not paid to Ukrainian perspective. Perspectives of Ukrainian narrators (former soldiers and collaborators of the Ukrainian insurgent army) or even perspectives of other Ukrainians are marginalized. An important reference for their discourse is the Soviet regime in Western Ukraine. Its policy during the years 1939-1941 is negatively interpreted and this is a crucial factor for interpretation of the following Nazi regime. This autochthonous view should not be marginalized while evaluating Ukrainian nationalism.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 8, č. 2 (2018)
Roč. 8, č. 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirka.pdfPlný text454,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.