Title: Reflexe nacistické propagandy na stránkách vybraných ženských časopisů – List paní a dívek, Hvězda českých paní dívek, Eva
Other Titles: Reflection of Nazi propaganda on pages of selected women’s magazines – List paní a dívek, Hvězda českých paní a dívek, Eva
Authors: Rašková, Jitka
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2018, roč. 8, č. 1, s. 22-38.
Issue Date: 2018
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/12/Memo_2018_2_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31301
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Protektorát Čechy a Morava;časopisy pro ženy;nacistická propaganda;německá žena
Keywords in different language: Protectorate of Bohemia and Moravia;women’s magazines;Nazi propaganda;German woman
Abstract: Předkládaná studie se zabývá nacistickou propagandou na stránkách vybraných ženských časopisů (List paní a dívek, Hvězda českých paní a dívek a Eva). Na počátku okupace lze sledovat obranné tendence časopisových článků a podporu českého národa a tradic formou zobrazování významných ženských osobností českých dějin. S přibývajícími úspěchy nacistického Německa na frontě a zvyšujícím se tlakem na protektorátní vládu se měnila obsahová stránka reportáží, která se více soustřeďovala na propagaci německé ženy jako matky, hospodyně či pracující rolnice v „bitvě o zrno“, nebo dělnice, která zastupovala bojujícího muže za vítězství Velkoněmecké říše. Německá žena byla dávána jako vzor pro českou ženu, která měla přijmout nové politické uspořádání a podporovat nacistické Německo. Článek vychází ze studia a analýzy časopisových článků v konfrontaci s literaturou domácí provenience.
Abstract in different language: The presented paper deals with the issue of the Nazi propaganda on the women’s magazines (List paní a dívek, Hvězda českých paní a dívek and Eva). At the beginning of the occupation, the magazine articles show defensive tendencies and support of the Czech nation and traditions in the form of depictions of important Czech women. The content of articles was changing with the growing sucess of the Nazi Germany on the front line and with the increasing pressure on the protectorate government. The stories focused more on the promotion of a German woman as a mother, housekeeper and peasant in a “grain battle” or a worker who represented her man fighting for the victory of the Third Reich. The German woman became a role model for a Czech woman, who was supposed to adopt a new political order and to support the Nazi Germany.This article is based on the study and analysis of magazine articles in confrontation with the domestic literature.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 8, č. 2 (2018)
Roč. 8, č. 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raskova.pdfPlný text376,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.