Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFritzová, Marie
dc.date.accessioned2019-03-13T11:26:34Z-
dc.date.available2019-03-13T11:26:34Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2018, roč. 8, č. 1, s. 39-63.cs
dc.identifier.issn1804-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttp://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/12/Memo_2018_2_web.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31302
dc.description.abstractPředkládaná studie shrnuje výpovědi 11 pamětníků, kteří reflektují svůj 21. srpen roku 1968 a také hodnotí následný vývoj v ČSSR známý dnes pod názvem „normalizace“. Studie vznikla v rámci předmětu „Orální historie v praxi“, který vyučuji na Katedře historie Západočeské univerzitě a je příspěvkem k osmičkovému výročí naší republiky. I když se jedná o kvalitativní studii, jejíž výsledky se nedají obecně generalizovat, některé dílčí závěry bych zde čtenáři ráda předložila. Studie má podpořit výuku historie ve směru tzv. „oživení dějin“ a také má dát prostor hlasu tzv. „obyčejné většiny“. Pamětníci mají tedy společné především to, že nebyli ve zkoumané době nikterak významně politicky či kulturně činní a vpád spojeneckých vojsk SSSR je přepadl nepřipravené, stejně tak jako většinu národa.cs
dc.format25 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.relation.ispartofseriesMemocs
dc.rights© viaCentrumcs
dc.subjectorální historiecs
dc.subjectpamětníkcs
dc.subject1968cs
dc.subjectnormalizacecs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectSovětský svazcs
dc.titleRok 1968 očima „obyčejných lidí“cs
dc.title.alternativeThe year 1968 by the eyes of „ordinary people“en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe present study summarizes the testimonies of 11 witnesses who reflect their 21st August 1968 and also assess the subsequent developments in the Czechoslovak Socialist Republic known today as “normalization”. The study was carried out within the university course “Oral History in Practice”, which I teach at the Department of History at the University of West Bohemia and it is a contribution to the Czech republic’s “anniversaries of the eights”. Although it is a qualitative study, which means that the results can not usually be generalized, I would like to present some partial conclusions to the readers. The study intends to support the teaching of history in the way of the so‑called “revival of history” and also to hear the voice to the so‑called “ordinary majority”. What all the witnesses have in common is the fact that they were not politically or culturally active at the time of the normalization and the allied troops of The Soviet Union invaded them unprepared, just like most people in the nation.en
dc.subject.translatedoral historyen
dc.subject.translatednarrator (witness)en
dc.subject.translated1968en
dc.subject.translatedNormalizationen
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedSoviet Unionen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
Roč. 8, č. 2 (2018)
Roč. 8, č. 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fritzova.pdfPlný text381,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.