Title: Sportovní hra – na věčné časy
Authors: Válková, Hana
Citation: Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2018: proceeding of papers on games in the programs of physical education and sport training proceses. 2018, s. 8.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31318
ISBN: 978-80-261-0838-2
Keywords: sportovní hry;osoby s postižením;paralympiády
Keywords in different language: sport games;people with disabilities;paralympics
Abstract: Příspěvek podává přehled příspěvků autorky, které byly prezentovány v seriálu plzeňských konferencí HRA od roku 2006 a které se zabývaly hrou z hlediska psychologických aplikací pro hry osob postižením. Postupně byla prezentována témata: vývoj hry v ontogenezi a v reflexi pro sportovní přípravu od dětství, zařazení sportovních her dle psycho-sportografické klasifikace, přehled sportovních her v kontextu soutěží osob s postižením a principy jejich modifikací, a to hry v paralympiádách (sportovci s tělesným a zrakovým postižením), deaflympiádách (sportovci se sluchovým postižením) a Speciálních olympiádách (sportovci s mentálním postižením). Detailněji je popsán princip sjednocených her (unified systém) ve Speciálních olympiádách, který je inspirativní pro školní či tréninkové skupiny. V závěru se příspěvek zamýšlí nad přípravou trenérů, ale i rozhodčích pro tento typ sportovních her, ale také nad zdravotními aspekty v projektu SO Zdravé společenství.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Hry 2018 / Games 2018
Hry 2018 / Games 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valkova.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.