Název: Nové prístupy k testovaniu herných zručností a pohybových schopností v basketbale vo vzťahu k veku a pohlaviu
Autoři: Argaj, Gustáv
Citace zdrojového dokumentu: Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2018: proceeding of papers on games in the programs of physical education and sport training proceses. 2018, s. 66-79.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31331
ISBN: 978-80-261-0838-2
Klíčová slova: basketbal;testování;herní dovednosti;motorické schopnosti;soutěžní kategorie
Klíčová slova v dalším jazyce: basketball;testing;game skills;motor abilities;competition categories
Abstrakt v dalším jazyce: In the contribution, we focused on broadening the knowledge about testing game skills and motor abilities in basketball in relation to competition categories. The aim was to create a new concept for testing children and youth in basketball. Based on the content analysis of the relevant tests and the content of the sports training in the given categories, we have assembled the test batteries, which we have distributed in relation to the competition categories of the Slovak Basketball Association.
V príspevku sme sa zamerali na rozšírenie poznatkov o testovaní herných zručností a pohybových schopností v basketbale vo vzťahu k súťažným kategóriám. Cieľom bolo vytvoriť novú koncepciu testovania detí a mládeže v basketbale. Na základe obsahovej analýzy relevantných testov a obsahu športovej prípravy v daných kategóriách sme zostavili testové batérie, ktoré sme rozdelili vo vzťahu k súťažným kategóriám Slovenskej basketbalovej asociácie.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Hry 2018 / Games 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Argaj.pdfPlný text1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.