Title: Rozvoj podnikatelské činnosti uplatněním business modelů
Other Titles: Development of business activities by applying business models
Authors: Chrášťanský, Šimon
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bochinský Michal, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31345
Keywords: model;obchodní model;canvas;rozvoj;rozvoj činnosti;podnikatelská činnost
Keywords in different language: model;business model;canvas;development;business development;business activity
Abstract: Tato práce se zabývá obchodními modely. Protože obchodní model je pořád se rozvíjející téma, můžeme stále více nacházet metody, jak s obchodními modely pracovat. V této práci se na tyto metody zaměříme a popíšeme. Cílem této práce je vybrat vhodnou metodu a ukázat její správné využití pro rozvoj podnikatelské činnosti pomocí obchodního modelu.
Abstract in different language: This project deals with business models. The business model is still evolving topic, we can increasingly find methods to work with business models. In this project we will focus on these methods and describe them. The aim of this project is to select an appropriate method and to show its proper use for the development of business activity by applying business model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Chrastansky - KPV - 2018.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Chrastansky.pdfPosudek vedoucího práce603,69 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Chrastansky.pdfPosudek oponenta práce601,32 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Chrastansky.pdfPrůběh obhajoby práce433,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.