Název: Marketingový plán hotelu Pawlik
Další názvy: Marketing plan of hotel Pawlik
Autoři: Kuklová, Linda
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3136
Klíčová slova: marketing;marketingový plán;marketing lázeňství;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing plan;marketing of spa;marketing mix
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vybranou společnost, v tomto případě pro hotel Pawlik. Cílem práce je zhodnotit současný stav a navrhnout marketingový plán na následující období. V teoretické části je představen úvod do marketingu, marketingový mix a marketingový plán. V praktické části je představen analyzovaný hotel a vlastní konstrukce marketingového plánu. Na závěr jsou uvedeny možnosti, kterými lze získat lepší postavení na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the constructing of a marketing plan for a specific company, in this case for the hotel Pawlik. The aim is to evaluate the current situation and propose a marketing plan for the coming season. Introduction to marketing, marketing mix and marketing plan are presented in the theoretical part. The analyzed hotel is introduced in the practical part as well as the actual construction of the marketing plan. Finally, possibilities of how to get a better market position are given.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Kuklova_Linda_2011.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuklova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuklova - O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuklova.pdfPrůběh obhajoby práce193,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.