Title: Implementace metody průmyslového inženýrství
Other Titles: Implementation of industrial engineering method
Authors: Klementová, Petra
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bochinský Michal, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31366
Keywords: kanban;milk run;materiálové toky;nakupovaný materiál;kanbanové karty
Keywords in different language: kanban;milk run;material flows;purchased material;kanban cards
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou zásobování nakupovaným materiálem ve společnosti Hutchinson s.r.o. v Rokycanech. Hlavní cíle práce je provést detailní analýzu materiálových toků na konkrétní hale a implementovat Kanban systém. Provést optimalizaci celého objednávacího systému na hale. Na závěr provést porovnání stavu před a po implementaci řešení.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with problems of supplying of purchased material in company Hutchinson s. r. o., Rokycany. The main goals of the work are to make deatailed analysis of material flows in the solving industrial hall and to impmlement Kanban system. To perform optimalization of the whole ordering system in the hall. In the end to make a comparison with state before and after implementation of the solution
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Klementova_Petra.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Klementova.pdfPosudek oponenta práce586,77 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Klementova.pdfPosudek vedoucího práce546,14 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Klementova.pdfPrůběh obhajoby práce534,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.