Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTrojanová, Markéta
dc.contributor.refereeKrechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-8
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:27Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:11:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier75362
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31405
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá současným postavením absolventů škol na trhu práce v České republice. Ukazuje vývoj nezaměstnanosti absolventů, popisuje silné a slabé stránky absolventů na pracovním trhu a diskutuje významnost kompetencí při hledání prvního zaměstnání. Praktická část diplomové práce obsahuje poznatky z výzkumu, který byl zaměřený na studenty a absolventy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horšovský Týn a na zaměstnavatele okresu Domažlice. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření. U studentů byla zjišťována očekávání od trhu práce, u absolventů byly zkoumány zkušenosti z pracovního trhu a u zaměstnavatelů byly analyzovány požadavky na uchazeče o zaměstnání. Cílem výzkumu bylo porovnat názory a očekávání studentů s realitou na trhu práce.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectočekávání studentůcs
dc.subjectnezaměstnanost absolventůcs
dc.subjectstředoškolský absolventcs
dc.subjectkompetencecs
dc.subjectpožadavky zaměstnavatelůcs
dc.titleOčekávání studentů vs. realita na trhu prácecs
dc.title.alternativeExpectations of students vs. the labour market realityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the current position of the school graduates in the labour market in the Czech Republic. It shows the development of unemployment of the graduates, describes the strengths and weaknesses of the graduates in the labour market and discusses the importance of competences when searching for the first job. The practical part of this diploma thesis consists of the data from a research that is focused on the students and graduates of the Secondary School and Vocational School in Horšovský Týn (SOŠ a SOU Horšovský Týn) and the employers in Domažlice District. The research was made by means of a questionnaire survey. Students were inquired about their expectations in the labour market, graduates were asked about their experience in the labour market and the data from the employers were analysed with focus on the requirements on the job applicants. The aim of the research is to compare the opinions and expectations of students with labour market reality.en
dc.subject.translatedlabour marketen
dc.subject.translatedexpectation of studentsen
dc.subject.translatedunemployment of graduatesen
dc.subject.translatedsecondary school graduatesen
dc.subject.translatedcompetenceen
dc.subject.translatedrequirements of employersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
DP_Trojanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce716,82 kBAdobe PDFView/Open
DP_Trojanova_OP.pdfPosudek oponenta práce418,44 kBAdobe PDFView/Open
DP_Trojanova.pdfPrůběh obhajoby práce103,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.