Title: Podpora prodeje v marketingové komunikaci firmy Hannah, a. s.
Other Titles: Sales Promotion in Marketing Communication of Hannah, a. s.
Authors: Mičík, Michal
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3143
Keywords: marketingový mix;marketingová komunikace;komunikační mix;podpora prodeje
Keywords in different language: marketing mix;marketing communication;communication mix;sales promotion
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podpory prodeje v marketingové komunikaci společnosti Hannah, a.s. a analýzou podpory prodeje jejich konkurentů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části teoretické autor definuje termíny z oblasti marketingu, jako je marketingový mix, marketingová komunikace, komunikační mix, podpora prodeje a vytváří mezi nimi logické vazby. Část praktická se soustředí na analýzu nástrojů podpory prodeje společnosti Hannah, a.s. a jejich konkurentů, porovnání zjištěných skutečností a v závěru autor předkládá návrhy možných zlepšení v oblasti podpory prodeje pro společnost Hannah, a.s.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the analysis of sales promotion in marketing communication of the company Hannah, and the analysis of sales promotion of its competitors. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part the author defines the terms, such as marketing mix, marketing communication, communication mix, sales promotion and creates logical links between them. The practical part focuses on the analysis of sales promotion tools of the company Hannah and its competitors, comparing the findings and in the conclusion the author presents suggestions for possible improvements in the sales promotion for the company Hannah.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Micik - Hannah.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Micik - V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Micik - O.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Micik.pdfPrůběh obhajoby práce184,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.