Název: Podpora prodeje v marketingové komunikaci firmy Hannah, a. s.
Další názvy: Sales Promotion in Marketing Communication of Hannah, a. s.
Autoři: Mičík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3143
Klíčová slova: marketingový mix;marketingová komunikace;komunikační mix;podpora prodeje
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;marketing communication;communication mix;sales promotion
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podpory prodeje v marketingové komunikaci společnosti Hannah, a.s. a analýzou podpory prodeje jejich konkurentů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části teoretické autor definuje termíny z oblasti marketingu, jako je marketingový mix, marketingová komunikace, komunikační mix, podpora prodeje a vytváří mezi nimi logické vazby. Část praktická se soustředí na analýzu nástrojů podpory prodeje společnosti Hannah, a.s. a jejich konkurentů, porovnání zjištěných skutečností a v závěru autor předkládá návrhy možných zlepšení v oblasti podpory prodeje pro společnost Hannah, a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with the analysis of sales promotion in marketing communication of the company Hannah, and the analysis of sales promotion of its competitors. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part the author defines the terms, such as marketing mix, marketing communication, communication mix, sales promotion and creates logical links between them. The practical part focuses on the analysis of sales promotion tools of the company Hannah and its competitors, comparing the findings and in the conclusion the author presents suggestions for possible improvements in the sales promotion for the company Hannah.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Micik - Hannah.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micik - V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micik - O.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micik.pdfPrůběh obhajoby práce184,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.