Title: The depiction of Mexican immigrants in the American press
Other Titles: The depiction of Mexican immigrants in the American press
Authors: Mrázková, Andrea
Advisor: Kumar Alok, M.A.
Referee: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31434
Keywords: mexiční přistěhovalci;imigrace do usa;americký tisk;vliv na ekonomii;vzdělání;ilegální přistěhovalci;mexická identita
Keywords in different language: mexican immigrants;immigration into the usa;the american press;influence on economy;education;undocumented immigrants;mexican identity
Abstract: Práce pojednává o mexických imigrantech v USA a zabývá se jejich vyobrazením v americkém tisku. Teoretická část se nejdříve všeobecně věnuje přistěhovalectví do USA a následně popisuje historii a typické znaky mexického přistěhovalectví do Spojených států. Praktická část je zaměřena na obraz mexických přistěhovalců ve třech amerických novinách The New York Times, The San Diego Union-Tribune a The Chicago Sun-Times. Analýza byla zaměřena na čtyři témata, totiž na ilegální mexické přistěhovalce, ekonomický pohled, vzdělání a mexickou vs. americkou identitu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with Mexican immigrants in the USA and discusses their depiction in the American press. The theoretical part introduces the immigration into the USA in general and subsequently describes the history and typical patterns of Mexican immigration into the United States. The practical part analyses the depiction of Mexican immigrants in three American newspapers The New York Times, The San Diego Union-Tribune and The Chicago Sun-Times. The analysis focused on four aspects, namely illegal Mexican immigrants, economic perspectives, education and Mexican vs. American identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mrazkova.pdfPlný text práce584,35 kBAdobe PDFView/Open
Mrazkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce482,85 kBAdobe PDFView/Open
Mrazkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce447,02 kBAdobe PDFView/Open
Mrazkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce235,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.