Název: Komunitní weby a jejich význam pro marketingové aktivity firem
Další názvy: Social Networking Sites and their Importance for Marketing Activities of Companies
Autoři: Minaříková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3144
Klíčová slova: marketing na internetu;marketingová komunikace;komunitní weby;Facebook;Twitter;analýza konkurence
Klíčová slova v dalším jazyce: internet marketing;marketing communication;social networking sites;Facebook;Twitter;competition analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na problematiku komunitních webů a jejich význam pro firemní marketing. Teoretická část obsahuje uvedení do problematiky marketingu a marketingové komunikace na internetu a je zaměřena především na komunitní weby. Kromě toho obsahuje také řadu statistik a praktických příkladů. Praktická část hodnotí současný stav jazykové školy na komunitním webu Facebook pomocí analýzy a zhodnocení jejích aktivit na komunitním webu, analýzy konkurence a dotazníkového šetření. Cílem této práce je analýza využití komunitních webů jazykové školy a provedení komparace s konkurencí. Výstup obsahuje konkrétní návrhy, které vycházejí z analýzy konkurence a z výsledků dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on social networking sites and their importance for companie?s marketing. The theoretical part includes the introduction to the marketing issues and marketing communication on the Internet and is focused mainly on social networking sites. It also includes a number of practical examples and statistics. The practical part assesses the current state of language school on the social network Facebook through analysis and the evaluation of its activities on this social networking site, competition analysis and survey. The aim of this bachelor thesis is to analyze the use social networking sites of languages school and compare selected firms activities with the ones of its competitors. The output includes specifics suggestions, which are based on an analysis of competition and the results of the survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jana Minarikova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Minarikova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Minarikova - O.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Minarikova.pdfPrůběh obhajoby práce179,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.