Název: Komparace EU, USA a Japonska z pohledu jejich role ve světové ekonomice
Další názvy: The comparison of EU, U.S. and Japan from the perspective of their role in the global economy
Autoři: Mužíková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3145
Klíčová slova: Evropská unie;Spojené státy americké;Japonsko;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;United States of America;Japan;comparison
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na charakteristiku současné podoby světové ekonomiky, pochopení polycentrismu a vysvětlení tendencí ve světové ekonomice. Zabývá se dále ekonomickou situaci Spojených států amerických, Japonska a Evropské unie, kdy charakterizuje s ohledem na formování těchto zemí současnou ekonomickou situaci. Vymezuje role USA, EU a Japonska ve světové ekonomice a jejich zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů. Závěr práce je věnován zhodnocení současných rolí USA, Japonska a EU ve světové ekonomice a predikci jejich vývoje v krátkém časovém horizontu.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on the characteristics of the current form of the world economy, polycentrism understanding and explanation of trends in the global economy. It also deals with the economic situation of the United States, Japan and the European Union, which is characterized with regard to the formation of these countries' current economic situation. It defines the role of U.S., EU and Japan in the global economy and their integration into international economic relations. The conclusion is devoted to the evaluation of the current role of the U.S., Japan and the EU in the world economy and prediction of their development in the short term.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Muzikova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova - O.pdfPosudek oponenta práce302,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova.pdfPrůběh obhajoby práce237,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.