Title: Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě
Other Titles: The main activities of the personnel department in the public administration
Authors: Blahová, Jana
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31492
Keywords: personalistika;personální činnosti;veřejná správa;řízení lidských zdrojů
Keywords in different language: personnel management;personnel activities;public administration;human resources management
Abstract: Diplomová práce se zabývá hlavními činnostmi personálního oddělení ve veřejné správě. Personální oddělení je v současné době velmi důležitým útvarem organizace a personalistiku již nelze chápat pouze jako personální administrativu a podpůrnou činnost organizace. Využitím personálních činností a jejich komplexně zpracovaným systémem lze efektivně dosáhnout vysokého potenciálu lidských zdrojů a strategických cílů organizace.
Abstract in different language: The thesis inquiries the main activities of the personnel department in the public administration. The personnel department is currently a very important division of the organization and the personnel management cannot been understood as merely a personnel administration and supportive activity of an organization. The high potential of human resources and strategic objects of the organization can been efficiently achieved by using personnel activities and their complex system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Blahova.pdfPlný text práce596,38 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce475,29 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce867,79 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce329,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.