Title: Elektronizace veřejné správy eGovernment v České republice
Other Titles: eGovernment in the Czech Republic
Authors: Škrabal, Ondřej
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31521
Keywords: egovernment;veřejná správa;elektronická identifikace;základní registry;elektronický podpis;benchmark;datová schránka
Keywords in different language: egovernment;public administration;electronic identification;basic registers;electronic signature;benchmark;data box
Abstract: Práce se zabývá nástroji eGovernmentu v České republice. První část se zabývá základními pojmy elektronizace veřejné správy. Další část se zabývá jednotlivými nástroji eGovernmentu v České republice užívaných v praxi. Mezi zpracovanými nástroji jsou i nástroje, které budou aplikovány v blízké budoucnosti. V poslední části je úroveň eGovernmentu v České republice hodnocena z hlediska Evropské unie a z hlediska obecného včetně současných problémů.
Abstract in different language: The thesis deals with the eGovernment tools in the Czech Republic. The first part deals with basic concepts of electronization of public administration. The next part deals with individual eGovernment tools in the Czech Republic used in practice. Instruments that will be applied in the near future also exist among the processed tools. In the last part, the eGovernment level in the Czech Republic is assessed from the point of view of the European Union and general view, including the current problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrabal Ondrej - eGovernment v Ceske republice.pdfPlný text práce808,75 kBAdobe PDFView/Open
Skrabal - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce570,75 kBAdobe PDFView/Open
Skrabal - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce483,92 kBAdobe PDFView/Open
Skrabal - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce331,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.