Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti v obci Lužany a návrhy řešení
Další názvy: Analysis of the needs and wishes of the public in the community and propose solutions Lužany
Autoři: Rymusová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Duchek, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3153
Klíčová slova: marketingový výzkum;veřejné mínění;dotazník;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;public opinion;questionnaire;solution
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu potřeb a přání veřejnosti v obci Lužany a na návrhy řešení stávající situace. Všechny teoretické pojmy jsou aplikovány na dané téma. Byl vytvořen dotazník, ve kterém jsem zjišťovala klady a zápory obce. Cílem bylo poskytnout výsledky ankety zastupitelstvu obce a přispět tak ke zlepšení života v ní. Mezi navržená řešení můžu zařadit nakoupení dvou radarových ukazatelů na zpomalení rychlosti v obci, vybudování nových parcel a také zlepšení životního prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is focused on the analysis of needs and wishes of the public in Lužany, and possible improvements of the current situation there. All theoretical concepts mentioned in the thesis are applied to this subject. I created a questionnaire in which I investigated the pros and cons of living in the village. The aim was to provide results of the poll to the municipal office and help to improve life of the citizens. As possible improvements I propose to purchase two new speed cameras to regulate traffic in the village, create new building estates, and also improve quality of the environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RYMUSOVA JANA.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rymusova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rymusova- O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rymusova.pdfPrůběh obhajoby práce190,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.