Title: Analýza potřeb a přání veřejnosti v obci Lužany a návrhy řešení
Other Titles: Analysis of the needs and wishes of the public in the community and propose solutions Lužany
Authors: Rymusová, Jana
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Duchek, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3153
Keywords: marketingový výzkum;veřejné mínění;dotazník;řešení
Keywords in different language: marketing research;public opinion;questionnaire;solution
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu potřeb a přání veřejnosti v obci Lužany a na návrhy řešení stávající situace. Všechny teoretické pojmy jsou aplikovány na dané téma. Byl vytvořen dotazník, ve kterém jsem zjišťovala klady a zápory obce. Cílem bylo poskytnout výsledky ankety zastupitelstvu obce a přispět tak ke zlepšení života v ní. Mezi navržená řešení můžu zařadit nakoupení dvou radarových ukazatelů na zpomalení rychlosti v obci, vybudování nových parcel a také zlepšení životního prostředí.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on the analysis of needs and wishes of the public in Lužany, and possible improvements of the current situation there. All theoretical concepts mentioned in the thesis are applied to this subject. I created a questionnaire in which I investigated the pros and cons of living in the village. The aim was to provide results of the poll to the municipal office and help to improve life of the citizens. As possible improvements I propose to purchase two new speed cameras to regulate traffic in the village, create new building estates, and also improve quality of the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RYMUSOVA JANA.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova- O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova.pdfPrůběh obhajoby práce190,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.