Title: Vzdálený odečet dat ze statických elektroměrů prostřednictvím technologie GPRS
Other Titles: Remote reading of data from static electricity meters via GPRS technology
Authors: Beran, Petr
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Polívka Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31543
Keywords: modem;komunikační jednotka;parametry komunikace;gsm síť;gprs;komunikační protokol.
Keywords in different language: modem;communication unit;communication parameters;gsm network;gprs;communication protocol.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na komunikaci mezi datovou centrálou a elektroměry, nastavení parametrů komunikačních jednotek a vytvoření scriptů pro dávkové přenastavení modemů instalovaných v distribuční síti na odběrných místech. Obsahuje popis GSM sítě a omezení pro GPRS komunikaci. Pro dané prostředí navrhuje optimální využití celého řetězce s ohledem na legislativní požadavky a technologické možnosti zařízení.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on communication between data center and electricity meters, set parameters of communication units and creation of scripts for batch change of modems installed in the distribution network at sampling points. Contains description of GSM network and limitations for GPRS communication. For the environment, it suggests optimal use of the entire chain with respect to the legislative requirements and technological possibilities of the facility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_v7_rev.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
074906_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,25 kBAdobe PDFView/Open
074906_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,24 kBAdobe PDFView/Open
074906_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.