Title: Vyhodnocení výskytu krátkodobých poklesů a zvýšení napětí v distribučních sítích
Other Titles: Evaluation of voltage events occurrence in distribution system
Authors: Šulc, Michal
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mezera David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31561
Keywords: distribuční síť;krátkodobý pokles napětí;přechodné zvýšení napětí;vyhodnocení výskytu krátkodobých napěťových událostí.
Keywords in different language: distribution network;voltage dip;voltage swell;short-time voltage event-evaluation
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá vyhodnocováním výskytů krátkodobých poklesů a zvýšení napětí v distribuční síti. Diplomová práce je koncipována na tři části. V první, teoretické části, jsou shromážděny obecné informace o problematice výskytu poklesů a zvýšení napětí v distribuční síti. Je zde také uveden legislativní rámec s ohledem na dopad těchto jevů na konečné zákazníky. Ve druhé části, je zpracováno statistické vyhodnocení krátkodobých poklesů a zvýšení napětí na zadané napěťové hladině pro jednotlivé roky a místa měření. Ve třetí části je popsána souvislost mezi výskytem událostí a charakterem zásobovacího území, poté je zde uvedena identifikace míst s nadprůměrným výskytem událostí.
Abstract in different language: This thesis presents the evaluation and results of long-term voltage dip and voltage sweel monitoring in the distribution network. The thesis contains three main parts. The first theoretical part consists of the necessary information about characteristics of low voltage to describe the problems of the occurrence of voltage dip and voltage sweel in the distribution network. There is also a legislative framework with regard to the impact of these voltage events on final customers. In the second part, a statistical evaluation of voltage dip and voltage sweel is made for specific voltage level as well as for the individual years and measuring points. The third part describes the connection between the occurrence of occurrences and the character of the supply territory, and after that the places with above-average occurrence of events are identified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Michal Sulc 2018.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
074981_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,25 kBAdobe PDFView/Open
074981_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,34 kBAdobe PDFView/Open
074981_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.