Title: Čínská kulturní revoluce v publikacích a statích československých marxistických teoretiků
Other Titles: The Chinese Cultural Revolution in Publications and Articles of Czechoslovak Marxist Theoreticians
Authors: Janoušek, Josef
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31574
Keywords: čína;mao ce-tung;rudé právo;československo;čou en-laj;tisk;komunistická strana;velká proletářská kulturní revoluce;velký skok vpřed;socialismus;komunismus
Keywords in different language: china;mao zedong;rudé právo;czechoslovakia;zhou enlai;press;comunist party;great proletarian cultural revolution;great leap forward;socialism;communism
Abstract: Práce se zabývá vývojem československého pohledu na situace vznikající jako důsledek Mao Zedongovy politiky v Číně. Hlavním cílem práce práce je analyzovat články uveřejněné v Rudém právu, z těchto částí následně zkompletovat komplexní pohled na vývoj a v neposlední řadě tyto závěry porovnat s interními závěry komunistické strany a odborných monografií. Práce si neklade za cíl podrobně zkoumat výhradně jednu etapu, ale spíše podává komplexní pohled na dané téma a díky kvalitní základně dobových zdrojů otevírá svou výzkumnou činností prostor pro následné užší zaměření prací následujících.
Abstract in different language: The work aims for the Czechoslovak development of the view of the Mao Zedong politics. The main aims are gathering key articles from Rudé právo, putting the articles into one systematic set and eventually comparing them to unofficial Marxist conclusions and professional historical works. The work does not intend to focus closely on one specific part of the development between 1950 to 1976 but more likely to reveal the area and set a good starting position for very specific following works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cinska kulturni revoluce v publikacich a statich ceskoslovenskych marxistickych teoretiku.pdfPlný text práce431,45 kBAdobe PDFView/Open
Janousek V.pdfPosudek vedoucího práce581,71 kBAdobe PDFView/Open
Janousek O.pdfPosudek oponenta práce775,21 kBAdobe PDFView/Open
Janousek P.pdfPrůběh obhajoby práce204,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.