Title: Neoficiální hudební scéna 80. let a její konflikty s tehdejším režimem
Other Titles: Unofficial music scene of the 80s and its conflicts with the regime. Possibilities of use in in teaching History and Music
Authors: Šilhánek, Petr
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31576
Keywords: neoficiální hudební scéna;80. léta;západní čechy;stb;projekt "odpad";punk;nová vlna;plzeň;populární hudba
Keywords in different language: unofficial music scene;80s;west bohemia;stb;"odpad" project;punk;new wave;pilsen;popular music
Abstract: Diplomová práce se zabývá neoficiální hudební scénou 80. let v regionu západních Čech a jejími střety s komunistickým režimem. Nejprve je objasněna výchozí situace v populární hudbě v regionu na přelomu 70. a 80. let. Poté práce sleduje vývoj zdejší neoficiální části hudební scény v průběhu 80. let. Těžiště studie leží v objasnění průběhu celostátního projektu StB ODPAD v západočeském regionu a jeho dopad na místní neoficiální kapely. Cílem akce ODPAD bylo eliminovat punkové a novovlnné kapely v Československu. Proto důležitou součást práce tvoří popis konkrétních zásahů StB proti kapelám, srazům jejich příznivců i proti jednotlivým osobám. Svoje místo zde má i analýza metod, které StB při plnění úkolů v projektu ODPAD používala.
Abstract in different language: The master's thesis deals with the unofficial music scene of the 1980s in the region of Western Bohemia and its clashes with the Communist regime. At the beginning of this project there is explained the initial situation of popular music in the region in the late 1970s and early 1980s. Then the development on the local unofficial popular music scene of the 1980s is described. The prime focus of this master's thesis is to clarify the course of nationwide project of State Security Service called 'ODPAD' in West Bohemian region and its impact on local unofficial bands. The aim of the 'ODPAD' project was to eliminate punk and new wave music bands in Czechoslovakia. The description of particular interventions of State Security Service against the bands, the meetings of their supporters and against individuals is included in the thesis as well as the analysis of the methods used by State Security Service to perform the tasks in the 'ODPAD' project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P Silhanek_DP 2018.pdfPlný text práce9,65 MBAdobe PDFView/Open
Silhanek V.pdfPosudek vedoucího práce169,08 kBAdobe PDFView/Open
Silhanek O.pdfPosudek oponenta práce504,28 kBAdobe PDFView/Open
Silhanek P.pdfPrůběh obhajoby práce171,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.