Title: Aplikace lichoběžníkového zavěšení kol na vozidlo Velorex
Other Titles: Applications trapezoidal suspension on the vehicle Velorex
Authors: Šlajs, Pavel
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Narovec Josef, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31593
Keywords: velorex;třístopá vozidla;zavěšení kol;lichoběžníkové zavěšení;pevnostní analýza;cad;mkp
Keywords in different language: velorex;three-wheeler;wheel suspension;trapezoidal suspension;stress analyses;cad;fem
Abstract: Cílem práce je návrh lichoběžníkového zavěšení kol pro vozidlo Velorex. Pomocí metody konečných prvků ověřit pevnost vybraných dílů navržené konstrukce. MKP analýza byla provedena v programu Siemens NX 10. 3D modely a 2D výkresy byly vytvořeny v programu Autodesk Inventor Profesional 2017. Součástí práce je porovnání vlastností původního řešení zavěšení s novým řešením.
Abstract in different language: The aim of the bachelor sheet is to design a trapezoidal suspension for Velolrex vehicle. With the help of FEA is checked selected parts of the proposed suspension. FEA is made in Siemens NX 10. CAD design is made in Inventor Profesional 2017. Part of the work is to compare the properties of the original suspension solution with the new solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_slajs.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Slajs_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce745,69 kBAdobe PDFView/Open
Slajs_oponent.pdfPosudek oponenta práce776,32 kBAdobe PDFView/Open
Slajs.pdfPrůběh obhajoby práce282,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.