Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČermák Roman, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKanta, Jiří
dc.contributor.refereeVaňkát Martin, Ing.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:12:49Z-
dc.date.available2017-9-19
dc.date.available2019-03-15T10:12:49Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-21
dc.identifier75693
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31604
dc.description.abstractTato bakalářská práce obsahuje rešerši robotického NDT testování v energetice, výběr vhodné varianty podvozku pro manipulátor určený k NDT inspekcím, konstrukční návrh zadní nápravy. Dále pak konstrukční návrh přední nápravy s pevnostními výpočty hřídelí a kontrolou ložisek na trvanlivost. Závěr práce je věnován odzkoušení prototypu v provozu.cs
dc.formatObhájenocs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectndt inspekcecs
dc.subjectrobotikacs
dc.subjectozubená kolacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectprototypcs
dc.subjectložiskocs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.titlePohybový modul robotické platformycs
dc.title.alternativeMotion module for robotic platformen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis contains the literature review of robotic NDT testing in power engineering; the selection of a suitable kind of chassis for the manipulator designed for the NDT testing; the design of the rear axle of the robot. The text continues with the design of the front axle with calculation of the shaft strength and bearing durability. The conclusion of the thesis is devoted to the testing of the prototype in operation.en
dc.subject.translatedndt inspectionen
dc.subject.translatedroboticsen
dc.subject.translatedgearsen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedprototypeen
dc.subject.translatedbearingsen
dc.subject.translatedshaften
dc.subject.translatedconstructionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jiri KANTA 2018.pdfPlný text práce8,94 MBAdobe PDFView/Open
Kanta_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce691,59 kBAdobe PDFView/Open
Kanta_oponent.pdfPosudek oponenta práce853,65 kBAdobe PDFView/Open
Kanta.pdfPrůběh obhajoby práce281,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.