Title: Vliv dlouhodobého tepelného zpracování na oduhličení a mechanické vlastnosti oceli
Authors: Brotánek, Jan
Advisor: Odehnal Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Jakub Josef, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31623
Keywords: oduhličení;tepelné zpracování;austenitizace;mechanické vlastnosti;mikrostruktura
Keywords in different language: decarburization;heat treatment;austenitization;mechanical properties;microstructure
Abstract: Tato práce se zabývá oduhličením přilitých zkoušek odlitků ze kterých jsou následně zhotovovány zkušební vzorky pro mechanické vlastnosti předávané spolu s odlitkem zákazníkovi. V teoretickém rozboru je uveden potřebný podklad pro praktickou část práce. V experimentální části se práce zabývá oduhličení materiálu v celém průřezu zkušebních bloků, mechanickými vlastnostmi, vzhledem mikrostruktur a hodnotami mikrotvrdosti. V závěrečné části práce je provedeno zhodnocení experimentu s doporučením, jakým oblastem zkušebního bloku se při výrobě zkušebních vzorků vyhnout a které jsou naopak vhodné.
Abstract in different language: This thesis deals with the decarburization of the poured tests of castings which are subsequently used for test samples for the mechanical properties and which are provided to custumer with required část. In the theoretical part of this thesis is given all necessary backround for the practical part. In the experimatal part the thesis deals with decarburization of the testing blocks in the entire section, mechanical properties, microstructures and mickrohardnesses. In the final part of this thesis is an evaluation of the experiment with a recommendation which areas of the tests blocks should be used for test samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Brotanek.pdfPlný text práce13,41 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_Brotanek.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-Brotanek.pdfPosudek vedoucího práce885,04 kBAdobe PDFView/Open
Brotanek-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce291,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.