Název: Výzkum vnímání retro značek v současnosti
Další názvy: The research of sensation of retro brands in present
Autoři: Veberová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3165
Klíčová slova: marketingový výzkum;dotazování;retro;brand;brand management;Pedro
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;questionings;retro;brand;brand management;Pedro
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na výzkum vnímání retro značek v současnosti. Teoretická část je věnovaná problematice marketingového výzkumu, jeho částí a celému procesu výzkumu. Také je zde detailněji popsána technika dotazování, základní pojmy a postup dotazování. V práci je také vysvětlen pojem branding. Praktická část práce je zaměřena na současný vývoj retro značek českém na trhu. Detailněji je popsán vývoj a vstup na trh značky PEDRO. V praktické části jsou výsledky dotazníkového šetření. Výsledky jsou interpretovány grafických způsobem a následně i slovním popisem. Závěr práce je věnován zhodnocení dotazníkového šetření a návrhy doporučení pro výrobce a odhadnutí trendu do budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on research perception of retro brands in present. The theoretical part is given to marketing research, its parts and the whole process of research. Also there is the description of the technique of questionings, main terms of it and the whole process of questionings. In thesis there is also described term branding. The practical part is focused on the development of retro brands on Czech market. In detail there is described the development and launch a brand PEDRO. In the practical part there are the results of questionnaire research. These results are interpreted in graphic way and afterwards there is also word description. The conclusion of this thesis is dedicated to evaluation of questionnaire research, suggestions to the producer of PEDRO and estimation of trend to the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyzkum vnimani retro znacek v soucasnosti.pdfPlný text práce978,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veberova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veberova - O.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veberova.pdfPrůběh obhajoby práce176,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.