Title: Humanitní rozvoj osobnosti dítěte pomocí dramatické výchovy v mateřské škole
Other Titles: The Humanistic Development of Child Personality through Dramatic Education at the Nursery School
Authors: Hošťálková, Klára
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31661
Keywords: dramatická výchova;osobnost dítěte;metody dramatické výchovy;mateřská škola
Keywords in different language: dramatic education;the personality of the child itself;methods for dramatic instruction;nursery school
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část je věnována osobnosti dítě a dramatické výchově. Druhá část je praktická a obsahuje samostatnou realizaci činností pomocí dramatické výchovy a její průběh v mateřské škole.
Abstract in different language: This bachelor is divided into two sections. First theoretical section deals with the personality of the child itself and the dramatic education. The second part focuses on the actual realization of the activities through the dramatic education and its progress within the nursery school program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Klara Hostalkova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Hostalkova VP.pdfPosudek vedoucího práce526,69 kBAdobe PDFView/Open
Hostalkova OP.pdfPosudek oponenta práce980,81 kBAdobe PDFView/Open
Hostalkova O.pdfPrůběh obhajoby práce418,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.