Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKáňová Šárka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorProkopcová, Tereza
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:21Z-
dc.date.available2017-6-12
dc.date.available2019-03-15T10:13:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier74093
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31663
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem mapování životních cest rodin dětí v předškolním věku s Downovým syndromem. Cílem práce bylo zmapovat životní cesty vybraných lidí s Downovým syndromem v období předškolního věku z pohledu jejich rodin. Teoretická část slouží k vysvětlení základních pojmů. V návaznosti na ni je popisována metodologie výzkumného šetření. Výzkumné šetření probíhalo s vybranými respondenty, kterým se narodilo dítě s Downovým syndromem. Výsledky výzkumného šetření vycházejí z výpovědí respondentů.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmentální postiženícs
dc.subjectdownův syndromcs
dc.subjectvývoj dítěte s downovým syndromemcs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectmateřská školacs
dc.titleMapování životních cest rodin dětí předškolního věku s Downovým syndromemcs
dc.title.alternativeMapping life journeys of families with pre-school aged children with Down syndromeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis looks into life journeys of pre-school aged children with Down syndrome. The aim of this thesis is to document life journeys of selected children with Down syndrome mainly from their family's point of view. The theoretical part describes basic terms and methods of research used. The research is based on interviews with parents who are raising children with Down syndrome.en
dc.subject.translatedmental disabilityen
dc.subject.translateddown syndromeen
dc.subject.translatedevolution of child with down syndromeen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedkindergartenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce - Prokopcova_ Tereza.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Prokopcova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Prokopcova OP.pdfPosudek oponenta práce488,11 kBAdobe PDFView/Open
Prokopcova O.pdfPrůběh obhajoby práce394,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.