Title: Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj prosociálních dovedností v mateřské škole
Other Titles: Use of drama education methods for development of pro-social skills in kindergarten
Authors: Rodková, Kristýna
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31664
Keywords: prosociální dovednosti;empatie;emoce;spolupráce;dramatická výchova;mateřská škola;předškolní období
Keywords in different language: prosocial skills;empathy;emotion;cooperation;drama education;nursery school;preschool period
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem prosociálních dovedností dětí předškolního věku pomocí metod dramatické výchovy. Cílem bakalářské práce je vytvoření metodiky zacílené na rozvoj prosociálních dovedností dětí za pomoci metod dramatické výchovy. Práce je rozdělena na dvě části, tedy teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na představení jednotlivých oblastí, které se v tématu práce setkávají (osobnost dítěte předškolního věku, rozvoj prosociálních dovedností, dramatická výchova, její principy a metody). V praktické části je představen projekt "Z pohádky do pohádky", jeho realizace a evaluace. Tento projekt představuje ukázku práce, jak lze pomocí metod dramatické výchovy rozvíjet prosociální dovednosti předškolních dětí.
Abstract in different language: The bachelor work is devoted to problematics of prosocial skills development of preschool children. The main goal of this work is to create methodology aimed to prosocial skills development of preschool children using drama education. The thesis is divided into two parts, the theoretical and practical one. In the theoretical part the specific areas of study, which are essential for the topic, are described (such as preschool children personality, prosocial skills development, drama education, drama education bases and methods). In the practical part a project called "From a fairy tale to a fairy tale" is introduced, including his realisation and evaluation. This project represents a sample work, describing how it is possible to develop prosocial skills of preschool children using the drama education methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Rodkova VP.pdfPosudek vedoucího práce615,78 kBAdobe PDFView/Open
Rodkova OP.pdfPosudek oponenta práce631,91 kBAdobe PDFView/Open
Rodkova O.pdfPrůběh obhajoby práce382,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.