Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlowík Josef, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorLapáčková, Kristýna
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:22Z-
dc.date.available2017-6-12
dc.date.available2019-03-15T10:13:22Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-6
dc.identifier74101
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31670
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá dítětem s kombinovaným postižením v prostředí běžné mateřské školy a možnostmi a limity inkluze v preprimárním vzdělávání. Teoretická část má pět kapitol. V těch jsou vysvětleny základní pojmy speciální pedagogiky, druhy postižení, kombinované postižení a možné kombinace vad a poruch. Dále také je vysvětlena inkluze, její možnosti a podpůrná opatření. V praktické části jsou kazuistiky a výzkum, který byl zaměřen na kompetence učitele pro vzdělávání dětí s kombinovaným postižením v běžné MŠ.cs
dc.format55 s., iv s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectdětics
dc.subjectkombinované postiženícs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.titleDítě s kombinovaným postižením v prostředí běžné mateřské školy - možnosti a limity inkluze v preprimárním vzdělávání ve Středočeském krajics
dc.title.alternativeThe child with multiple disabilities in regular kindergarten - the possibilities and limits of inclusion in preschool education in the region of central Bohemiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with a child with multiple disability in regular kindergarten and the possibilities and limits of inclusion in prechool education. The theoretical part has five chapters. In these are explained the basic concepts of special pedagogy, types of disability, multiple disability and possible combinations of defects and disorders. It also explains inclusion, its possibilities and supportive measures. In the practical part are case studies and research focused on teacher competences for the education of children with multiple disabilities in regular kindergarten.en
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedmultiple disabilityen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatedsupport measuresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kristyna Lapackova_pdf.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Lapackova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Lapackova OP.pdfPosudek oponenta práce980,97 kBAdobe PDFView/Open
Lapackova O.pdfPrůběh obhajoby práce376,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.