Title: Program křesťanské výchovy pro předškolní a mimoškolní vzdělávání
Other Titles: Programme of Christian Education for Preschoolers And Leisure Time
Authors: Wittner, Pavel
Advisor: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31671
Keywords: hodnoty;křesťanská výchova;pedagogika volného času;potřeby dětí;předškolní pedagogika;smysl života;spiritualita
Keywords in different language: values;christian education;pedagogy of leisure time;children needs;preschool education;the meaning of life;spirituality
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na hodnoty a duchovní potřeby dítěte. Základem práce je jednoletý program křesťanské výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Program byl sestaven tak, aby předával hodnoty významné pro nalezení smyslu života, vztahu s Bohem a vedl k vnitřnímu naplnění účastníků programu. Prostředkem k tomu jsou biblické texty, různorodé aktivity, aplikované zásady a uplatňované metody. Tyto jsou v práci blíže specifikované. Program byl částečně ověřen v praxi a může se stát součástí kurikula školních i mimoškolních zařízení.
Abstract in different language: The Bachelor thesis focuses on values and spiritual needs of a child. The core of this work is a one-year program of Christian education for preschool and young school-age. The programme was designed to pass on the values significant for finding the meaning of life and relationship with the God, to lead to internal fulfillment of the programme participants. The means to do so are: the biblical texts, various activities, applied principles and methods. All these are specified in the thesis. The programme has been partially tested in practice and may become a part of the school and leisure education curriculum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA-PRACE_Wittner-komplet.pdfPlný text práce9,23 MBAdobe PDFView/Open
Wittner VP.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Wittner OP.pdfPosudek oponenta práce611,57 kBAdobe PDFView/Open
Wittner O.pdfPrůběh obhajoby práce336,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.