Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZachová Markéta, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJelínková, Barbora
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:23Z-
dc.date.available2017-6-12
dc.date.available2019-03-15T10:13:23Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-23
dc.identifier74103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31672-
dc.description.abstractBakalářská práce si klade za cíl srovnání přístupů ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách České republiky a Norska, zohlednění této cílové skupiny dětí v aktuálních kurikulárních dokumentech a v legislativě obou zemí, srovnání možností podpory pro rodiče i pedagogy těchto dětí a analýzu profesní přípravy pedagogů v otázkách výchovy a vzdělávání dětí s OMJ. Empirická část práce vyhodnocuje data z dotazníkového šetření a prezentuje postoje několika konkrétních českých a norských předškolních pedagogů ke vzdělávání dětí s OMJ.cs
dc.format76 s. (140 951 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdítě-cizineccs
dc.subjectdítě s odlišným mateřským jazykemcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectnorskocs
dc.titleSrovnání předškolního vzdělávacího systému České republiky a Norskacs
dc.title.alternativeThe Comparison of Preschool Educational System of the Czech Republic and Norwayen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s thesis aims are to compare attitudes towards preschool education of minority language children in the Czech republic and Norway, to compare considiration of this target group of children in curent curricular documents and legislation of both contries and to analyse support possibilities for parents and teachers of these children and also to analyse the proffesional training of teachers in upbringing and education minority language children. The empiric part evaluates data from a questionnaire and presents opinions of particular czech and norwegian preschool teachers towards education of minority language children.en
dc.subject.translatedchild foreigneren
dc.subject.translatedminority language childen
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatednorwayen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barbora Jelinkova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova Barbora VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova OP.pdfPosudek oponenta práce940,42 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova O.pdfPrůběh obhajoby práce369,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.