Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahradnická Ilona, PhDr.
dc.contributor.authorKratochvílová, Michaela
dc.contributor.refereePavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:35Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:13:35Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier76329
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31692
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou motorického učení u centrálních paréz z ergoterapeutického hlediska. Terapeutická intervence je založena na neurofyziologických metodách, konkrétně PNF a placingu kombinovaných s handlingem. Teoretickou část tvoří kapitoly, které se zabývají motorickým učením, neuroplasticitou, cévní mozkovou příhodou a neurofyziologickými metodami. Praktická část se zaměřuje na úchopovou schopnost paretické ruky, která je hodnocena u válcového úchopu. Výzkum je založen na čtyřech kazuistických šetřeních, jejichž výsledky jsou znázorněny a diskutovány v závěrečné části práce.cs
dc.format85 s., 5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcentrální parézacs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectmotorické učenícs
dc.subjectúchopcs
dc.subjectergoterapeutická intervencecs
dc.titleVýznam motorického učení v ergoterapii centrálních paréz.cs
dc.title.alternativeMeaning of motor learning in occupational therapy central paresisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with problems of motor learning in central paresis from the ergotherapeutic point of view. Therapeutic intervention is based on neurophysiological methods, namely PNF and placing. Methods are combinated with handling. The theoretical part consists of chapters which dealing motor learning, neuroplasticity, stroke and neurophysiological methods. The practical part focuses on the gripping ability of the paretic hand, which is evaluated in the cylindrical grip. The research is based on four case studies. The results are illustrated and discussed in the final part of the bachelor thesis.en
dc.subject.translatedcentral paresisen
dc.subject.translatedstrokeen
dc.subject.translatedmotor learningen
dc.subject.translatedgripen
dc.subject.translatedoccupation therapy interventionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Kratochvilova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce455,58 kBAdobe PDFView/Open
BP - Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce61,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.