Název: Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a specifika Švédska a jejich dopad na spolupráci s Českou republikou
Další názvy: Entrepreneurial environment, business customs and specifics of Sweden and their impact on cooperation with the Czech Republic
Autoři: Stanová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3176
Klíčová slova: podnikatelské prostředí;obchodní zvyklosti;Švédsko
Klíčová slova v dalším jazyce: entrepreneurial environment;business customs;Sweden
Abstrakt: Tématem práce je Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a specifika Švédska a jejich dopad na spolupráci s Českou republikou. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou podnikatelského prostředí. Praktická část je zaměřena na analýzu podnikatelského prostředí ve Švédsku, pomocí mezinárodně uznávaných indexů Global Competitiveness Index, Doing Business Index, Index of Economic Freedom a Economic Freedom of the World Index postupně analyzuje jednotlivé prvky podnikatelského prostředí. Na základě této analýzy je pak zhodnoceno, jak kvalitní je podnikatelské prostředí ve Švédsku a jak složité je pro české subjekty proniknout na švédský trh. Dále se práce zabývá obchodními zvyklostmi a specifickým chováním Švédů, a tím poskytuje informace o švédské kultuře a radí, jak přistupovat ke švédským subjektům a jakého chování se vyvarovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis subject is the Entrepreneurial environment, business customs and specifications of Sweden and their impact on the cooperation with the Czech Republic. The theoretical part covers the entrepreneurial environment general characteristics. The practical part focuses on the analysis of the entrepreneurial environment in Sweden. Using the international recognized indexes Global Competitiveness Index, Doing Business Index, Index of Economic Freedom and Economic Freedom of the World Index, it successively analyzes individual elements of the entrepreneurial environment. Based on this analysis, it is then evaluated what the quality of the entrepreneurial environment in Sweden is, and how difficult it is for the Czech entities to get in the Swedish market. It further deals with business practices and specific behaviour of Swedish and thus provides information about Swedish culture, and advice how to approach to Swedish entities and what behaviour to avoid.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Stanova.pdfPlný text práce434,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanova v.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanova o.pdfPosudek oponenta práce638 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanova o.PDFPrůběh obhajoby práce88,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3176

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.