Title: NÁVRH ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ MEMS GYROSKOPU
Other Titles: Design of control algorithms for mems gyroscope
Authors: Batěk, Petr
Advisor: Král Ladislav, Ing. Ph.D.
Referee: Punčochář Ivo, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31762
Keywords: mems gyroskopy;rychlost rotace;matematické modelování;neurčitost modelu;zpětnovazební robustní řízení;rezonátor;amplitudová obálka;demodulace;řízení frekvence a amplitudy;fázový závěs;automatický regulátor amplitudy
Keywords in different language: mems gyroscopes;rotation velocity;mathematical modelling;model uncertainty;robust feedback control;resonator;amplitude envelope;demodulation;frequency and amplitude control;phase locked loop;automatic gain controller
Abstract: Diplomová práce se zabývá matematickým modelováním, návrhem řízení a zpracování signálu pro MEMS gyroskopy. Odvozený model zahrnuje matematický popis výrobních nedokonalostí, které znehodnocují kvalitu senzoru, a nejistoty v jeho nominálních parametrech. Využitím metod pro zpracování signálu a zpětnovazebního řízení jsou nedokonalosti kompenzovány, což vede k lepším vlastnostem senzoru. Neurčitost v nominálních parametrech je zohledněna návrhem robustního řízení. Navržené algoritmy jsou otestovány a ověřeny pomocí numerických simulací provedených v prostředí MATLAB/Simulink.
Abstract in different language: The subject of the diploma thesis is mathematical modelling, control and signal processing design in the domain of MEMS gyroscopes. The derived model includes mathematical description of sensor manufacturing imperfections and parameter uncertainties which degrade quality of the sensor. The imperfections are compensated by signal processing algorithms and feedback control leading to better properties and performance of the sensor. Robust control technique is applied to challenge the uncertainty. Designed control algorithms are tested and verified through numerical simulations in MATLAB/Simulink.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis.pdfPlný text práce17,04 MBAdobe PDFView/Open
batek-v.pdfPosudek vedoucího práce784,32 kBAdobe PDFView/Open
batek-o.pdfPosudek oponenta práce745,61 kBAdobe PDFView/Open
batek-p.pdfPrůběh obhajoby práce345,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.