Title: Řízení pohybu robota UR3 pomocí protokolu Modbus
Other Titles: Motion control UR3 robot using Modbus protocol
Authors: Blažková, Štěpánka
Advisor: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Referee: Švejda Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31764
Keywords: robot;manipulátor;ur3;modbus;polyscope;rexygen;trajektorie
Keywords in different language: robot;manipulator;ur3;modbus;polyscope;rexygen;trajectory
Abstract: Hlavním cílem práce je navrhnout univerzální systém ovládání pohybu robota UR3 prostřednictvím komunikačního protokolu Modbus. V práci je shrnuta teorie z oblasti robotiky a principu komunikačního protokolu Modbus. Pro řízení pohybu byl navržen systém obsahující několik částí, které se zabývají ovládáním robota a návrhem generátoru požadované trajektorie. Ovládání robota zajišťuje sekvence příkazů v uživatelském rozhranní PolyScope na základě dat poskytnutých řídícím programem implementovaném v programu REXYGEN. Pro návrh trajektorie je vytvořena samostatná aplikace, která umožňuje modelovat trajektorii robota pomocí Beziérových křivek a ověření realizovatelnosti navržené křivky. Na závěr jsou uvedeny experimenty výsledného systému na reálném robotu UR3. Na základě výsledků experimentů se ukázalo, že navržený systém je plně funkční.
Abstract in different language: The primary goal of this thesis is to develop a universal system for the motion control of the UR3 robot using the Modbus communication protocol. The first part of the thesis summarizes the theoretical background related to the topic of this thesis and describes the basics of the Modbus protocol. Next, we describe the developed system consisting of multiple parts. We implement the motion control of the robot using the PolyScope interface which handles data provided by the REGYXEN. To design the trajectory, we have implemented the standalone application modeling the trajectory using the Bezier curves. To validate the designed system, we have designed several experiments which have proved that the implemented system is fully functional.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
blazkova-v.pdfPosudek vedoucího práce678,19 kBAdobe PDFView/Open
blazkova-o.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
blazkova-p.pdfPrůběh obhajoby práce354,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.