Title: Automatická extrakce dat z webových stránek České televize pro tvorbu akustických modelů
Other Titles: Automatic data extraction from the Czech Television web for acoustic models
Authors: Jahn, Martin
Advisor: Psutka Josef, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Vaněk Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31767
Keywords: rozpoznávání řeči;akustický model;skryté markovovy modely;skryté titulky;ivysílání;česká televize
Keywords in different language: speech recognition;acoustic model;hidden markov models;closed captions;ivysilani;czech television
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá automatickou tvorbou akustických modelů z dat webu České televize. Začátek práce se věnuje teoretické stránce problematiky rozpoznávání řeči a představuje různé metody přístupu k tomuto problému. Dále se v práci nachází analýza dat webu ČT a je zde popsán navržený automatický modul pro extrakci dat a trénování akustických modelů. Ke konci této práce jsou zmíněny a vysvětleny metody úprav titulků za účelem zlepšení úspěšnosti rozpoznávání. Veškeré dosažené výsledky jsou přehledně zobrazeny v tabulkách a grafech.
Abstract in different language: This thesis deals with an automatic creation of acoustic models from the Czech Television web. At the beginning, the author introduces the problematics of speech recognition and presents various methods of approaching this problem. There is also CT web data analysis and proposal of automatic module for data extraction and training of acoustic models in this work. At the end of this work, methods for improving the recognition success rate are commented and all the obtained results are clearly shown in the tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Jahn.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
jahn-v.pdfPosudek vedoucího práce747,71 kBAdobe PDFView/Open
jahn-o.pdfPosudek oponenta práce847,99 kBAdobe PDFView/Open
jahn-p.pdfPrůběh obhajoby práce374,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.