Title: Modelování orgánů břišní dutiny z CT snímků prostřednictvím navigace dle robustně segmentovatelných tkání
Other Titles: Modeling of Abdominal Organs from CT by Robust Segmentable Tissue Navigation
Authors: Kuneš, Jiří
Advisor: Jiřík Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Hlaváč Miroslav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31768
Keywords: segmentace orgánů;výpočetní tomografie;metody zpracování obrazu;segmentace;prahování;pravděpodobnostní atlas;python;játra;slezina;ledviny;břišní dutina;kyčelní klouby;aorta;dutá žíla;portální žíla
Keywords in different language: organ segmentation;computed tomography;image processing methods;segmentation;thresholding;probabilistic atlas;python;liver;spleen;kindeys;abdomen;hip joints;aorta;vena cava;vena portae
Abstract: Práce se zabývá tvorbou aplikace a metod umožnujících plně automatickou segmentaci vybraných orgánů lidského těla z obrazových dat výpočetní tomografie. Práce je založená na použití základních a pokročilých metod zpracování obrazu, a byla implementována jako rozšíření Python balíku bodynavigation.
Abstract in different language: The focus of this thesis is the creation of an aplication and methods for fully automated segmentation of chosen organs in image data of human body from computed tomography. Created methods use basic and advanced image processing techniques and were implemented as an extension of the bodynavigation Python package.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
Kunes-v.pdfPosudek vedoucího práce683,05 kBAdobe PDFView/Open
Kunes-o.pdfPosudek oponenta práce702,94 kBAdobe PDFView/Open
Kunes-p.pdfPrůběh obhajoby práce282,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.