Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBabor Josef, Ing.
dc.contributor.authorKrál, Filip
dc.contributor.refereeKábele Pavel, Ing.
dc.date.accepted2018-6-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:16Z-
dc.date.available2017-9-20
dc.date.available2019-03-15T10:14:16Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-25
dc.identifier76064
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31781
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou podnikové údržby a jejím cílem je nastudovat teorii údržby a popsat základní metody údržby, které zajišťují provozuschopnost výrobních linek v podniku. Cílem praktické části této práce je vytvořit prováděcí předpis z hlediska preventivní údržby pro jednu konkrétní výrobní linku. Nejprve je popsán původní stav údržbářských činností na dané výrobní lince a dále jsou zanalyzovány požadavky technologie. Poté je navrhnut nový plán údržby, který je zároveň časově zhodnocen. V poslední části práce je vytvořen samotný předpis pro preventivní údržbu a standardy čištění pro operátory jako údržbu autonomní. Závěrem je popsán přínos této práce.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprováděcí předpiscs
dc.subjectmetody údržbycs
dc.subjectvýrobní linkacs
dc.subjectzlepšovánícs
dc.titleTvorba prováděcího předpisu pro novou výrobní linkucs
dc.title.alternativeCreation of an implementing rugulation for the new production lineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the issue of corporate maintenance and its aim is to study the maintenance theory and to describe basic maintenance methods that ensure the operability of the production lines in the company. The aim of the practical part of this thesis is to create an implementing regulation in the point of view of preventive maintenance for one particular production line. Firstly is described the initial state of maintenance activities on the given production line and the technology requirements are analyzed. Then a new maintenance plan is proposed, which is also evaluated according the time. In the last part of the thesis is created the preventive maintenance regulation and the cleaning standards for operators as autonomous maintenance. In conclusion, the contribution of this work is described.en
dc.subject.translatedimplementing regulationen
dc.subject.translatedmethods of maintenanceen
dc.subject.translatedproduction lineen
dc.subject.translatedimprovingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kral.pdfPlný text práce6,5 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_BP_Kral.pdfPosudek vedoucího práce535,52 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_BP_Kral.pdfPosudek oponenta práce484,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_BP_Kral.pdfPrůběh obhajoby práce586,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.