Title: Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru
Other Titles: Application of data dependent discrete Laplacian
Authors: Dvořák, Jan
Advisor: Váša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31787
Keywords: diskrétní laplaceův operátor;laplacián;trojúhelníkové sítě;komprese
Keywords in different language: discrete laplace operator;laplacian;triangle mesh;compression
Abstract: Diskrétní Laplaceův operátor má široké spektrum využití při zpracování trojúhleníkových sítí, například při vyhlazování, parametrizaci, editaci a kompresi. V posledním zmiňovaném, Váša et. al. ukázali, že s využitím geometrického diskrétního Laplaceova operátoru lze dosáhnout snížení reziduální entropie v případě dynamických trojúhelníkových sítí. V této práci je navržen, jako zobecnění jejich práce, nový diskrétní Laplaceův operátor, který by měl danou reziduální entropii snížit ještě více. Vlastnosti takového Laplaciánu jsou studovány. Je také aplikován v různých technikách zpracování trojúhelníkohých sítí, a výsledky jsou diskutovány.
Abstract in different language: Discrete Laplace operator has wide spectrum of applications in the mesh processing, for example in smoothing, parameterization, editing and compression. In the latter, Váša et al. have shown, that using geometric discrete Laplace operator results in residual entropy reduction, when compressing dynamic meshes. To generalize the ideas of their work, a new type of discrete Laplace operator, which should reduce the entropy even further, is proposed in this thesis. Properties of such Laplacian are studied. It is also applied in various mesh processing techniques and results are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce61,94 MBAdobe PDFView/Open
A16N0014Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce460,67 kBAdobe PDFView/Open
A16N0014Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce370,32 kBAdobe PDFView/Open
A16N0014Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce272,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.