Název: Cestovní ruch a finanční analýza cestovních kanceláří v ČR
Další názvy: Tourism and financial analysis of travel agencies in the Czech Republic
Autoři: Menclová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31790
Klíčová slova: diplomová práce;cestovní ruch;finanční analýza;cestovní kanceláře;poměrové ukazatele;bankrotní a bonitní modely;ekonomická přidaná hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: thesis;tourism;financial analysis;travel agencies;accounting ratios;bankruptcy and creditworthy models;economic value added
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem cestovního ruchu a cestovních kanceláří v České republice a zhodnocením finančního zdraví vybraného vzorku cestovních kanceláří. První část práce se věnuje rozvoji cestovního ruchu v České republice, základními podmínkami pro podnikání v oblasti cestovního ruchu, resp. provozování cestovní kanceláře, a výběrem cestovních kanceláří, které jsou podrobeny finanční analýze. Druhá část práce je zaměřena na popsání ukazatelů a dalších nástrojů finanční analýzy, které jsou použity k posouzení finančního stavu vybraných cestovních kanceláří. Závěrem jsou shrnuty výsledky finanční analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with development of tourism and travel agencies in the Czech Republic and evaluates financial health of selected travel agencies. The first part deals with tourism development in the Czech Republic, the business conditions for running a travel agency, and selecting travel agencies with the aim to perform a financial analysis. The second part of the thesis is focused on the ratios description and other financial analysis tools are used to evaluate financial condition of selected travel agencies. In conclusion, the results of the financial analysis are summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cestovni ruch a financni analyza cestovnich kancelari v CR.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0044Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce280,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0044Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce746,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0044Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce235,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31790

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.