Title: Cestovní ruch a finanční analýza cestovních kanceláří v ČR
Other Titles: Tourism and financial analysis of travel agencies in the Czech Republic
Authors: Menclová, Martina
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31790
Keywords: diplomová práce;cestovní ruch;finanční analýza;cestovní kanceláře;poměrové ukazatele;bankrotní a bonitní modely;ekonomická přidaná hodnota
Keywords in different language: thesis;tourism;financial analysis;travel agencies;accounting ratios;bankruptcy and creditworthy models;economic value added
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem cestovního ruchu a cestovních kanceláří v České republice a zhodnocením finančního zdraví vybraného vzorku cestovních kanceláří. První část práce se věnuje rozvoji cestovního ruchu v České republice, základními podmínkami pro podnikání v oblasti cestovního ruchu, resp. provozování cestovní kanceláře, a výběrem cestovních kanceláří, které jsou podrobeny finanční analýze. Druhá část práce je zaměřena na popsání ukazatelů a dalších nástrojů finanční analýzy, které jsou použity k posouzení finančního stavu vybraných cestovních kanceláří. Závěrem jsou shrnuty výsledky finanční analýzy.
Abstract in different language: This thesis deals with development of tourism and travel agencies in the Czech Republic and evaluates financial health of selected travel agencies. The first part deals with tourism development in the Czech Republic, the business conditions for running a travel agency, and selecting travel agencies with the aim to perform a financial analysis. The second part of the thesis is focused on the ratios description and other financial analysis tools are used to evaluate financial condition of selected travel agencies. In conclusion, the results of the financial analysis are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cestovni ruch a financni analyza cestovnich kancelari v CR.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
A15N0044Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce280,92 kBAdobe PDFView/Open
A15N0044Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce746,68 kBAdobe PDFView/Open
A15N0044Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce235,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.