Název: Odvětví e-commerce v ČR a jeho finanční specifika
Další názvy: The e-commerce sector in the Czech Republic and its financial specifics
Autoři: Šimána, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Oponent: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31791
Klíčová slova: e-commerce;obchodní společnosti;finanční analýza;bankrotní a bonitní modely
Klíčová slova v dalším jazyce: e-commerce;business companies;financial analysis;bankruptcy and creditworthy models
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou společností působících v odvětví e-commerce na území České republiky. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů a popisuje rozvoj používání informačních a komunikačních technologií v podnikatelské sféře. Dále jsou popsány metody finanční analýzy, které jsou následně použity pro zhodnocení finanční situace společností. Praktická část obsahuje finanční analýzy vybraných společností a na základě výsledků jsou stanovena určitá finančn specifika charakteristická pro odvětví e-commerce.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with financial analysis of companies operating in the e-commerce sector in the Czech Republic. The theoretical part contains definitions of terms and describes the development of the use of information and communication technologies in the business sphere. Then the methods of financial analysis, which are subsequently used to evaluate the financial situation of companies, are described. The practical part contains financial analysis of selected companies, and then on the basis of results, certain financial specifics characterizing the e-commerce sector are set.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SimanaPavel_DP_2018.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0096Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce467,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0096Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce401,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0096Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce315,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.