Title: Odvětví e-commerce v ČR a jeho finanční specifika
Other Titles: The e-commerce sector in the Czech Republic and its financial specifics
Authors: Šimána, Pavel
Advisor: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31791
Keywords: e-commerce;obchodní společnosti;finanční analýza;bankrotní a bonitní modely
Keywords in different language: e-commerce;business companies;financial analysis;bankruptcy and creditworthy models
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou společností působících v odvětví e-commerce na území České republiky. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů a popisuje rozvoj používání informačních a komunikačních technologií v podnikatelské sféře. Dále jsou popsány metody finanční analýzy, které jsou následně použity pro zhodnocení finanční situace společností. Praktická část obsahuje finanční analýzy vybraných společností a na základě výsledků jsou stanovena určitá finančn specifika charakteristická pro odvětví e-commerce.
Abstract in different language: This master thesis deals with financial analysis of companies operating in the e-commerce sector in the Czech Republic. The theoretical part contains definitions of terms and describes the development of the use of information and communication technologies in the business sphere. Then the methods of financial analysis, which are subsequently used to evaluate the financial situation of companies, are described. The practical part contains financial analysis of selected companies, and then on the basis of results, certain financial specifics characterizing the e-commerce sector are set.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SimanaPavel_DP_2018.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
A16N0096Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce467,19 kBAdobe PDFView/Open
A16N0096Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce401,06 kBAdobe PDFView/Open
A16N0096Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce315,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.