Název: Frekvenční analýza kmitů hlasivkové štěrbiny
Další názvy: Glottal point frequency analysis
Autoři: Baierová, Christine
Vedoucí práce/školitel: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31793
Klíčová slova: hlasivky;porucha hlasu;analýza signálu;hsv;laryngotopografie
Klíčová slova v dalším jazyce: glottis;voice disorder;signal analysis;hsv;laryngotopography
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou kmitání hlasivek ze záznamu z vysokorychlostní kamery HSV (High Speed Video). Zaměřuje se na oblast frekvenčních metod a zkoumá průběh extrahovaného jasového signálu ze zvoleného obrazového bodu napříč snímky z videozáznamu. Dílčím problémem je určení základní frekvence změny jasu a detekce period. Na základě získaných parametrů byly v experimentální aplikaci implementovány vizualizační metody, jež umožňují zobrazit chování pohybu hlasivek z jiného úhlu. Další část práce pak zkoumá dílčí kmity signálu, zejména pak odlišnost tvaru.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims to analyse vocal fold oscillation in HSV (High Speed Video) recordings. Work focuses on methods analysing the frequency behaviour of the vocal fold oscillations. The luminance signal is extracted from video sequence out of selected pixel and further analyzed. One of the problems is to detect the correct fundamental frequency of the luminance signal. Based on gained parameters the experimental visualisation application was developed. Methods allow to display the behaviour of vocal fold oscillations in a different manner. Next part of this work analyses differences in shape between selected periods of the signal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Thesis-ChristineBaierova.pdfPlný text práce45,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0028Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce422,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0028Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce788,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0028Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce287,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31793

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.