Název: Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#
Další názvy: Convolutional Deep Neural Network Library for C#
Autoři: Medek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Oponent: Pražák Ondřej, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31801
Klíčová slova: konvoluční neuronové sítě;hluboké učení;strojové učení;počítačové vidění;c#;knihovna
Klíčová slova v dalším jazyce: convolutional neural networks;deep learning;machine learning;computer vision;c#;library
Abstrakt: Tato práce se zabývá implementací knihovny pro práci s konvolučními neuronovými sítěmi. Teoretická část stručně popisuje vývoj neuronových sítí od vzniku prvotní myšlenky po zavedení konvolučních neuronových sítí jako špičkové (state-of-the-art) metody pro většinu úloh počítačového vidění. Dále podrobněji rozebírá konvoluční sítě a algoritmy, které se používají v průběhu učicího procesu, například algoritmus zpětného šíření. Další kapitoly pak shrnují běžně používané knihovny pro práci s konvolučními neuronovými sítěmi. Praktickou část tvoří popis implementace knihovny, experimenty dokazující funkčnost i stabilitu knihovny a návrh budoucího rozšíření knihovny včetně zhodnocení výsledků této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development of a library for convolutional neural networks. The theoretical part describes neural networks' evolution from simple idea to its practical use as a convolutional neural networks that are now a state-of-the-art method for majority of computer vision tasks. The following sections present in detail convolutional neural networks and algorithms used within the learning process and introduce popular convolutional neural networks libraries. The practical part includes a description of the implementation process and performed experiments that prove functionality and stability of the library. The end of this thesis analyses potential future extensions of the library and discusses the achieved results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
mmedek_dp.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0055Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce925,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0055Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce627,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0055Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce221,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.