Title: Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#
Other Titles: Convolutional Deep Neural Network Library for C#
Authors: Medek, Michal
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Pražák Ondřej, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31801
Keywords: konvoluční neuronové sítě;hluboké učení;strojové učení;počítačové vidění;c#;knihovna
Keywords in different language: convolutional neural networks;deep learning;machine learning;computer vision;c#;library
Abstract: Tato práce se zabývá implementací knihovny pro práci s konvolučními neuronovými sítěmi. Teoretická část stručně popisuje vývoj neuronových sítí od vzniku prvotní myšlenky po zavedení konvolučních neuronových sítí jako špičkové (state-of-the-art) metody pro většinu úloh počítačového vidění. Dále podrobněji rozebírá konvoluční sítě a algoritmy, které se používají v průběhu učicího procesu, například algoritmus zpětného šíření. Další kapitoly pak shrnují běžně používané knihovny pro práci s konvolučními neuronovými sítěmi. Praktickou část tvoří popis implementace knihovny, experimenty dokazující funkčnost i stabilitu knihovny a návrh budoucího rozšíření knihovny včetně zhodnocení výsledků této práce.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of a library for convolutional neural networks. The theoretical part describes neural networks' evolution from simple idea to its practical use as a convolutional neural networks that are now a state-of-the-art method for majority of computer vision tasks. The following sections present in detail convolutional neural networks and algorithms used within the learning process and introduce popular convolutional neural networks libraries. The practical part includes a description of the implementation process and performed experiments that prove functionality and stability of the library. The end of this thesis analyses potential future extensions of the library and discusses the achieved results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mmedek_dp.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
A16N0055Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce925,85 kBAdobe PDFView/Open
A16N0055Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce627,62 kBAdobe PDFView/Open
A16N0055Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce221,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.