Název: Simulace přesunů výuky za účelem její optimalizace
Další názvy: Simulation of timetable events migration for optimization purposes
Autoři: Volenová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kotouč Tomáš, Ing.
Oponent: Valenta Lukáš, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31805
Klíčová slova: přesun výuky;rozvrhování;algoritmy rozvrhování;is/stag;portál;webová aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: timetable events migration;timetabling;timetabling algorithms;is/stag;portal;web application
Abstrakt: Tato práce je zamerena na vývoj aplikace, která umožní simulaci presunu výuky na univerzite. Teoretická cást práce se zabývá seznámením s problematikou presunu výuky. Dále seznamuje s problematikou tvorby univerzitních rozvrhu. Predstavuje základní algoritmy, které se pro tvorbu univerzitních rozvrhu používají. Na záver prozkoumává technologie, které jsou vhodné pro zobrazení rozvrhu a grafu v portálových Java aplikacích. Praktická cást popisuje implementaci vytvorené aplikace. Seznamuje s algoritmem simulace presunu výuky a strukturou aplikace. Na záver popisuje postup nasazení na portál informacního systému IS/STAG a její otestování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the development of an application that provides simulation of timetable events migration at the University. The theoretical part deals with the research of the problems of the timetable events migration. It also deals with the university courses timetabling problem. It presents basic algorithms that are used for timetabling. Finally, it examines technologies that are suatable for schedule and charts visualization in Java portal application. The practical part describes the implementation of the created application. It introduces the simulation of timetable events migration algorithm and the application structure. Finally, it describes the application deploytment on the information system portal and its testing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Volenova_A16N0065P.pdfPlný text práce843,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0065Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce417,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0065Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce429,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0065Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce219,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.