Title: Simulace přesunů výuky za účelem její optimalizace
Other Titles: Simulation of timetable events migration for optimization purposes
Authors: Volenová, Petra
Advisor: Kotouč Tomáš, Ing.
Referee: Valenta Lukáš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31805
Keywords: přesun výuky;rozvrhování;algoritmy rozvrhování;is/stag;portál;webová aplikace
Keywords in different language: timetable events migration;timetabling;timetabling algorithms;is/stag;portal;web application
Abstract: Tato práce je zamerena na vývoj aplikace, která umožní simulaci presunu výuky na univerzite. Teoretická cást práce se zabývá seznámením s problematikou presunu výuky. Dále seznamuje s problematikou tvorby univerzitních rozvrhu. Predstavuje základní algoritmy, které se pro tvorbu univerzitních rozvrhu používají. Na záver prozkoumává technologie, které jsou vhodné pro zobrazení rozvrhu a grafu v portálových Java aplikacích. Praktická cást popisuje implementaci vytvorené aplikace. Seznamuje s algoritmem simulace presunu výuky a strukturou aplikace. Na záver popisuje postup nasazení na portál informacního systému IS/STAG a její otestování.
Abstract in different language: This thesis is focused on the development of an application that provides simulation of timetable events migration at the University. The theoretical part deals with the research of the problems of the timetable events migration. It also deals with the university courses timetabling problem. It presents basic algorithms that are used for timetabling. Finally, it examines technologies that are suatable for schedule and charts visualization in Java portal application. The practical part describes the implementation of the created application. It introduces the simulation of timetable events migration algorithm and the application structure. Finally, it describes the application deploytment on the information system portal and its testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Volenova_A16N0065P.pdfPlný text práce843,18 kBAdobe PDFView/Open
A16N0065Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce417,42 kBAdobe PDFView/Open
A16N0065Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce429,66 kBAdobe PDFView/Open
A16N0065Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce219,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.